Interpretation Acts 1948

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

Land Conservation Act 1960

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

National Land Code

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

Padi Cultivators

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

Strata Title Art 1985

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

Akta Hakmilik Strata

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

Buku Panduan Penguatkuasaan Seksyen 40A Akta Hakmilik Strata 1985

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

2013 2 MLJ 588 (udg lain)

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

2013 4 MLJ 184(udg lain)

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

2013 5 MLJ 149(udg lain)

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun