Generating of Cotidal Dataset by Spatial Interpolation Techniques

Research Poster: Generating of Cotidal Dataset by Spatial Interpolation Techniques

Baca lanjut dan muat turun

Kajian Pembangunan Sistem Pangkalan Maklumat GIS Bagi Pengurusan Data Tanah Wakaf di Negeri Kedah Darul Aman

Kaedah penyimpanan dan pengumpulan data-data tertentu amat penting serta perlu terurus dan teratur bagi memudahkan proses rujukan. Hasil daripada penyimpanan data yang cekap dapat menyumbang kepada ke...

Baca lanjut dan muat turun

GEOREFERENCING DENGAN MENGGUNAKAN GLOBER MAPPER_2017

Tajuk : Georeferencing Dengan Menggunakan Glober Mappar Bidang : Ukur - GIS Tujuan : Memasukkan koordinat rujukan diatas pelan Orthophoto atau Gambar Udara, Sebelum kerja digitize dijalankan....

Baca lanjut dan muat turun

Pengenalan kepada GIS

Sila download untuk baca selanjutnya.

Baca lanjut dan muat turun

Northern Territory Australia Spatial Data Infrastructure

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun