MATLAMAT AKTA TANAH (KAWASAN-KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960

MATLAMAT AKTA TANAH (KAWASAN-KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960

Baca lanjut dan muat turun

SIASATAN PERINTAH PENTADBIR TANAH DI BAWAH AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960

SIASATAN PERINTAH PENTADBIR TANAH DI BAWAH AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960

Baca lanjut dan muat turun

TUJUAN PENGGUBALAN AKTA TANAH (KAWASAN-KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960

TUJUAN PENGGUBALAN AKTA TANAH (KAWASAN-KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960

Baca lanjut dan muat turun