TUJUAN PENGGUBALAN AKTA TANAH (KAWASAN-KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960

TUJUAN PENGGUBALAN AKTA TANAH (KAWASAN-KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK) 1960

Baca lanjut dan muat turun

Infografik Peranan PTP

Infografik berkenaan peranan Pesuruhjaya Tanah Persekutuan (PTP)

Baca lanjut dan muat turun