Rumah Kutai Tok Sedera Bongsu Dalam 3 Dimensi

Poster Penyelidikan: Rumah Kutai Tok Sedera Bongsu Dalam 3 Dimensi

Baca lanjut dan muat turun

Laporan Perkongsian Ilmu Melalui Program Pensyarah Pelawat Industri (PPI) Mengenai Pendedahan Teknologi Terkini Bidang Pengukuran dan Skop Pengukuran Ukur Kejuruteraan

Dua (2) orang Pegawai INSTUN, Sr Rabiulkhair bin Mohd Nor (Ketua Program Ukur Geodetik) dan Sr Siti Arifah binti Abdul Kader (Penolong Ketua Program Ukur Geodetik) telah dijemput buat kali kedua oleh...

Baca lanjut dan muat turun