INFOGRAFIK @ UKUR BIL.8/2022: PEMETAAN UTILITI

Pelan Akui (PA) bermakna pelan berkaitan tanah yang disediakan mengikut format yang telah ditentukan oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) setelah ukuran halus dijalankan dan diluluskan oleh...

Baca lanjut dan muat turun