INFOGRAFIK @ UKUR BIL.2/2022: PEMETAAN UTILITI

Utiliti merupakan infrastruktur asas kemudahan awam yang terdapat di bawah tanah, terdedah di atas permukaan tanah dan di atas aras tanah seperti kabel elektrik, paip air, kabel komunikasi, paip gas,...

Baca lanjut dan muat turun