Taklimat Ukur Hidrografi Bagi Khemah Ukur Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Kuala Lumpur

Satu taklimat berkaitan ukur hidrografi telah berjaya diadakan secara dalam talian menerusi penggunaan aplikasi Google Meet. Seramai 18 orang pelajar tahun 3 jurusan Diploma Ukur Tanah menyertai takli...

Baca lanjut dan muat turun