LAPORAN RINGKAS KURSUS UGE06/20: UKUR ARAS - SIRI II

Objektif Memberi pengetahuan tentang konsep ukur aras dan kerja-kerja berkaitan pengukuran ukur aras di lapanganKandungan -Pengenalan kepada Ukur Aras-Peralatan Ukur Aras-Panduan Mendirisiap...

Baca lanjut dan muat turun

LAPORAN RINGKAS KURSUS UGE01/20: KURSUS UKUR ARAS - SIRI I

Objektif: Memberi pengetahuan tentang konsep ukur aras dan kerja-kerja berkaitan pengukuran ukur aras di lapanganKandungan -Pengenalan kepada Ukur Aras -Peralatan Ukur Aras -Panduan Mendirisiap...

Baca lanjut dan muat turun