LAPORAN RINGKAS KURSUS UGE03/20: PENGENALAN KEPADA PELBAGAI PERALATAN UKUR

Objektif: Memberi pendedahan secara asas dalam pengendalian alat ukur bagi tujuan pengukuran dan pemetaanKandungan-Pengenalan Kepada Ilmu Ukur -Pengenalan kepada Pelbagai Peralatan Ukur -Kerjaya Bag...

Baca lanjut dan muat turun