Akta Pesuruhjaya Tanah Persekutuan 1957 Akta 349

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

Penyewa Tanah Persekutuan

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

Borang Permohonan Sewaan

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

Stamp Act 1949

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

INTISARI ENAKMEN RIZAB MELAYU

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

2013 5 MLJ 423(ERM)

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

PERISYTIHARAN PENGAMBILAN YANG DICADANGKAN

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

PERAKUAN SEGERA

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

PENGAMBILAN YANG DICADANGKAN

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

PEMBERITAHU PEMBERIAN DAN TAWARAN PAMPASAN

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun