Slaid Pembentangan Pencapaian Program Latihan Sektor Tanah INSTUN Bagi Mesyuarat TKPTG-TPTG 1 2020

Kertas Makluman 'Pencapaian Program Latihan Sektor Tanah INSTUN Tahun 2019' telah dibentangkan di dalam Mesyuarat Timbalan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan dengan Timbalan Pengarah Tanah da...

Baca lanjut dan muat turun

Lampiran C - Senarai Modul Kursus INSTUN Tahun 2020

Lampiran kepada Kertas Makluman 'Laporan Pencapaian Program Latihan Sektor Tanah INSTUN Tahun 2019' bagi Mesyuarat TKPTG-TPTG Bilangan 1/2020.

Baca lanjut dan muat turun

Lampiran B - Laporan Pencapaian Program Latihan Secara Kerjasama Tahun 2019

Lampiran kepada Kertas Makluman 'Laporan Pencapaian Program Latihan Sektor Tanah INSTUN Tahun 2019' bagi Mesyuarat TKPTG-TPTG Bilangan 1/2020.

Baca lanjut dan muat turun

Lampiran A - Laporan Pencapaian Program Latihan Sektor Tanah INSTUN Tahun 2019

Lampiran kepada Kertas Makluman 'Laporan Pencapaian Program Latihan Sektor Tanah INSTUN Tahun 2019' bagi Mesyuarat TKPTG-TPTG Bilangan 1/2020.

Baca lanjut dan muat turun

Kertas Makluman Pencapaian Program Latihan Sektor Tanah INSTUN Bagi Mesyuarat TKPTG-TPTG 1 2020

Kertas Makluman 'Pencapaian Program Latihan Sektor Tanah INSTUN Tahun 2019' telah dibentangkan di dalam Mesyuarat Timbalan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan dengan Timbalan Pengarah Tanah da...

Baca lanjut dan muat turun

Laporan Program Penempatan Sementara INSTUN 2019

Pentadbiran tanah perlu senantiasa menambah dan mendalami ilmu pengetahuan supaya dapat bergerak seiring dengan arus modenisasi global. Justeru, salah satu inisiatif melahirkan tenaga pengajar yang ko...

Baca lanjut dan muat turun

Laporan Kehadiran Ke Persidangan Pentadbir Tanah Malaysia Ke-25 Tahun 2019

Persidangan Pentadbir Tanah Malaysia Ke-25 Tahun 2019 telah diadakan bersempena Sambutan Hari Tanah Negara Ke-3 Tahun 2019 dengan tema ‘Pentadbiran Tanah Elektronik Pemangkin Pembangunan Negara'...

Baca lanjut dan muat turun

Case Summary: YKK (Malaysia) Sdn Bhd V. Pengarah Tanah Dan Galian Johor

NAME OF CASE: YKK (MALAYSIA) SDN BHD v. PENGARAH TANAH DAN GALIAN JOHOR Court: High Court Malaya, Johor Bahru Reference: [2018] 4 CLJ 272Oleh: Encik Mohd Yusaimi bin Mat Yusof

Baca lanjut dan muat turun

TRAINING FOR TRAINERS OF NATIONAL INSTITUTE OF LAND AND SURVEY (INSTUN) IN ACEH, INDONESIA : LAND ADMINISTRATION RECOVERY PROCESS AFTER EARTHQUAKE AND TSUNAMI (26TH DECEMBER 2004)

The general objective of this program is to obtain experiences from Aceh Land Administration about recovery process after tsunami in Aceh within ten years from 2005 to 2015. This will be achieved thro...

Baca lanjut dan muat turun

Ringkasan Kes Mahkamah Berkaitan Pelupusan Tanah [S.44(1)(b)]-Permit Pemindahan Bahan Batuan

Nama Kes:Lembaga Air Perak V. Ding Keng Long & Ors; Pentadbir Tanah Manjung & Anor (Third Party) Mahkamah : Mahkamah Tinggi Malaya, Ipoh Rujukan : [2019] 1 CLJ 408Disediakan oleh:En. Zahar bin...

Baca lanjut dan muat turun

Laporan Program Penempatan Sementara Penceramah Dalaman INSTUN Tahun 2018

Tujuan utama pelaksanaan program ini adalah bagi memastikan pegawai baru di BPPT yang akan mengajar subjek-subjek dalam pengurusan dan pentadbiran tanah mempunyai pengalaman berkaitan pengurusan dan p...

Baca lanjut dan muat turun

Laporan Program Penempatan Sementara Di Pdt Langkawi 2018

Tajuk : Laporan Program Penempatan Sementara Di Pdt Langkawi 2018Ringkasan ProgramProgram ini merupakan program yang telah dirancang dan dilaksanakan sepenuhnya menggunakan peruntukkan ILA. Matla...

Baca lanjut dan muat turun

TANAH PERTANIAN TERBIAR: ANALISIS EKONOMI INSTITUSI

Sila dapatkan buku ini di Perpustakaan INSTUN.Bahan bacaan ini sekadar perkongsian dan tidak terikat dengah perubahan atau kaedah-kaedah semasa.

Baca lanjut dan muat turun