INFOGRAFIK @ UKUR BIL.8/2022: PEMETAAN UTILITI

Pelan Akui (PA) bermakna pelan berkaitan tanah yang disediakan mengikut format yang telah ditentukan oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) setelah ukuran halus dijalankan dan diluluskan oleh...

Baca lanjut dan muat turun

INFOGRAFIK @ UKUR BIL.6/2022: STRATA

Hakmilik strata merupakan satu (1) dokumen geran yang dikeluarkan untuk pemilik unit di dalam skim strata. Antara pihak yang terlibat dalam urusan berkaitan permohonan hakmilik strata di Malaysia adal...

Baca lanjut dan muat turun

Infografik Hakmilik Tanah

Infografik berkenaan Kepentingan Hakmilik dan Bantuk-Bantuk Hakmilik Di Bawah KTN

Baca lanjut dan muat turun