Laporan Program Penempatan Sementara INSTUN 2019

Pentadbiran tanah perlu senantiasa menambah dan mendalami ilmu pengetahuan supaya dapat bergerak seiring dengan arus modenisasi global. Justeru, salah satu inisiatif melahirkan tenaga pengajar yang ko...

Baca lanjut dan muat turun

Laporan Program Penempatan Sementara Penceramah Dalaman INSTUN Tahun 2018

Tujuan utama pelaksanaan program ini adalah bagi memastikan pegawai baru di BPPT yang akan mengajar subjek-subjek dalam pengurusan dan pentadbiran tanah mempunyai pengalaman berkaitan pengurusan dan p...

Baca lanjut dan muat turun