LAPORAN RINGKAS KURSUS UGE0720: KURSUS PENGENALAN GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS)- SIRI 2

Objektif: Memberi pendedahan secara asas mengenai pengukuran Global Navigation Satellite System (GNSS)Kandungan -Pengenalan Teori GNSS -Pengenalan Selisih GNSS -Pengenalan Sistem Koordinat...

Baca lanjut dan muat turun

LAPORAN RINGKAS KURSUS UGE02/20: KURSUS PENGENALAN GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS)-SIRI I

Objektif: Memberi pendedahan secara asas mengenai pengukuran Global Navigation Satellite System (GNSS)Kandungan-Pengenalan kepada teori GNSS -Pengenalan kepada selisih dalam GNSS -Pengenalan kepada...

Baca lanjut dan muat turun

LAPORAN RINGKAS KURSUS UG19/20: KURSUS TEKNOLOGI TERKINI ALAT GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS)

Objektif: Memberi pendedahan secara teori dan gambaran latih amal mengenai alat Global Navigation Satelite System (GNSS)Kandungan: -Pengenalan Kepada Global Navigation Satelite System (GNSS) -Pe...

Baca lanjut dan muat turun

LAPORAN RINGKAS PROGRAM LATIHAN INSTUN UG16/19 : KURSUS CERAPAN & PEMPROSESAN DATA GNSS-LANJUTAN

OBJEKTIF KURSUSMemberi latihan praktikal di lapangan dan pemprosesan data GNSS untuk bidang pemetaan dan kadaster KANDUNGAN KURSUS·         Perancan...

Baca lanjut dan muat turun

LAPORAN RINGKAS PROGRAM LATIHAN INSTUN UG15/19 : SISTEM KOORDINAT MALAYSIA

OBJEKTIF KURSUSMemberi pengetahuan dan kefahaman mengenai Sistem Koordinat di MalaysiaKANDUNGAN KURSUS·         Pengenalan kepada infrastruktur Kawalan G...

Baca lanjut dan muat turun

LAPORAN RINGKAS KURSUS UG14/17 : KURSUS SISTEM RUJUKAN KOORDINAT DI MALAYSIA

Laporan Ringkas berkenaan Kursus/ Program Latihan (PL) yang telah dilaksanakan oleh Sekseyen Geodetik, Bahagian Ukur dan Pemetaan pada tahun 2017KURSUS SISTEM RUJUKAN KOORDINAT DI MALAYSIA...

Baca lanjut dan muat turun

LAPORAN KURSUS UKUR : UG16/16 - GEOCENTRIC DATUM OF MALAYSIA (GDM 2000)

Laporan Ringkas mengenai kursus-kursus tahun 2016 bagi Seksyen Geodetik, Bahagian Ukur & Pemetaan. Di mana kursus ini UG16/06, memberi pengetahuan dan kefahaman mengenai Geocentric Datum of M...

Baca lanjut dan muat turun

LAPORAN KURSUS UKUR : UG14/16 - PENGENALAN KEPADA UKUR GEODETIK

Laporan Ringkas mengenai kursus-kursus tahun 2016 bagi Seksyen Geodetik, Bahagian Ukur & Pemetaan. Di mana kursus ini UG14/06, memberi pendedahan dan meningkatkan kefahaman tentang asas Ukur...

Baca lanjut dan muat turun