APA ITU TRIBUNAL PENGURUSAN STRATA

APA ITU TRIBUNAL PENGURUSAN STRATA APAKAH KES-KES YANG BOLEH DIBAWA KE TPS?

Baca lanjut dan muat turun

APA ITU TRIBUNAL PENGURUSAN STRATA

APA ITU TRIBUNAL PENGURUSAN STRATA.SIAPA YANG MEMFAILKAN TUNTUTAN DI PTS?

Baca lanjut dan muat turun

Infografik Hakmilik Tanah

Infografik berkenaan Kepentingan Hakmilik dan Bantuk-Bantuk Hakmilik Di Bawah KTN

Baca lanjut dan muat turun

Siri 1 Pembangunan Tanah - Dualistic Control

 Siri 1 Pembangunan Tanah - Dualistic ControlDisediakan oleh: Mohd Yusaimi  bin Mat Yusof, Ketua Program INSTUN 

Baca lanjut dan muat turun

Infografik Peranan PTP

Infografik berkenaan peranan Pesuruhjaya Tanah Persekutuan (PTP)

Baca lanjut dan muat turun

Infografik Pindak Milik

Infografik berkenaan urusan Pindah Milik di bawah Kanun Tanah Negara (KTN)

Baca lanjut dan muat turun

Infografik Notis 5A

Infografik berkenaan Notis 5A di bawah Kanun Tanah Negara (KTN)

Baca lanjut dan muat turun

Infografik Lesen Pendudukan Sementara (LPS)

Infografik berkenaan Lesen Pendudukan Sementara (LPS) di bawah Kanun Tanah Negara (KTN)

Baca lanjut dan muat turun

Infografik Cukai Tanah

Infografik berkenaan tafsiran Cukai Sewa di bawah Kanun Tanah Negara (KTN)

Baca lanjut dan muat turun

Integriti Dalam Pentadbiran Tanah

Disediakan oleh:ABDUL MALEK BIN ABDULLAH PENOLONG KETUA PROGRAMBAHAGIAN PENGURUSAN DAN PERUNDANGAN TANAH

Baca lanjut dan muat turun

Isu dan Kes Mahkamah Berkaitan Pengambilan Tanah

Slaid ceramah ini telah di sampaikan oleh Puan Narkunavathy Sundareson, Peguam Kanan Persekutuan, Jabatan Peguam Negara di dalam Seminar Pengambilan Tanah: Perundangan vs Amalan pada 18 Apri...

Baca lanjut dan muat turun

Permohonan dan Pewartaan di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960

Slaid ceramah ini telah di sampaikan oleh Encik Ahmad Shahrizal bin Abdul Mubin, Penyelaras Program Kanan, Bahagian Pengurusan dan Perundangan Tanah (BPPT), Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN) di...

Baca lanjut dan muat turun

Pentadbiran Tanah Dan Pembangunan Tanah Wakaf

Tajuk : Pentadbiran Tanah Dan Pembangunan Tanah WakafPenyumbang : Ismail bin Omar

Baca lanjut dan muat turun

Land Development: Understanding The Relation Between National Land Code 1965 And Town Country And Planning Act 1976 (TCPA) And One Stop Centre (OSC)

Tajuk : Land Development: Understanding The Relation Between National Land Code 1965 And Town Country And Planning Act 1976 (TCPA) And One Stop Centre (OSC)Penyumbang : Suhailizan binti Suli...

Baca lanjut dan muat turun

Surat Wakil Kuasa

Tajuk : Surat Wakil KuasaPenyumbang : Narkunavathy SundaresonPeguam Kanan PersekutuanJabatan  Peguam Negara

Baca lanjut dan muat turun

Pengambilan Tanah Bawah Tanah dan Strata

Tajuk: Pengambilan Tanah Bawah Tanah dan StrataPenyumbang : Ahmad Hamidi MohamedBahagian Dasar dan Konsultasi, JKPTG

Baca lanjut dan muat turun

Hala Tuju Pengurusan Tanah Orang Asli, Tanah Adat Dan Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok (GSA) Kepada Pembangunan Ekonomi Negara

Tajuk : Hala Tuju Pengurusan Tanah Orang Asli, Tanah Adat Dan Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok (GSA) Kepada Pembangunan Ekonomi NegaraPenyumbang : Abdul Aziz bin Ismail

Baca lanjut dan muat turun

PENGURUSAN HARTA PUSAKA DIBWH AKTA HARTA PUSAKA KECIL PEMBAHAGIAN 1955

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

Pelupusan Di Bawah KTN - v2

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

PENGENALAN KPD KANUN TANAH NEGARA 1965 (UMUM TANAH)

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

INTISARI ENAKMEN RIZAB MELAYU

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

PEBGHANTARAN NOTIS SIASATAN DAN PERINTAH (apt)

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

INTISARI AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

INTISARI AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

PERMOHONAN PENGAMBILAN TANAH DI BAWAH SEK.3(1)(a)(b)(c)

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

PENGAMBILAN TANAH DI BWH AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

NOTA HAKMILIK STRATA 1985

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

PEMBANGUNAN TANAH

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

PENGENALAN KPD. AKTA TANAH KAW. PENEMPATAN BERKELOMPOK 1960

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

KESALAHAN-KESALAHAN DI BAWAH KTN 1965

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

PEMBANGUNAN TANAH

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

PEMBANGUNAN TANAH DI BAWAH KANUN TANAH NEGARA 1965

TUJUAN Ceramah ini bertujuan untuk memberi gambaran menyeluruh mengenai pembangunan tanah dan pendekatan di bawah Kanun Tanah Negara 1965 dan undang-undang tanah lain yang berkaitan.Sila klik pada...

Baca lanjut dan muat turun