2013 5 MLJ 423(ERM)

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

PERISYTIHARAN PENGAMBILAN YANG DICADANGKAN

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

PERAKUAN SEGERA

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

PENGAMBILAN YANG DICADANGKAN

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

PEMBERITAHU PEMBERIAN DAN TAWARAN PAMPASAN

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

PEMBERITAHU MENGHENDAKI KETERANGAN BERTULIS

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

PEMBERITAHU BAHAWA TANAH MUNGKIN DIAMBIL

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

PEMBERIAN BERTULIS PAMPASAN

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

PEBGHANTARAN NOTIS SIASATAN DAN PERINTAH (apt)

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

INTISARI AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun