MODERN LAW OF REAL PROPERTY (EDISI 16)

Sila dapatkan buku ini di Perpustakaan INSTUN.Bahan bacaan ini sekadar perkongsian dan tidak terikat dengah perubahan atau kaedah-kaedah semasa.

Baca lanjut dan muat turun

MODERN LAW OF REAL PROPERTY (EDISI 17)

Sila dapatkan buku ini di Perpustakaan INSTUN.Bahan bacaan ini sekadar perkongsian dan tidak terikat dengah perubahan atau kaedah-kaedah semasa.

Baca lanjut dan muat turun

MODERN LAND LAW (EDISI 6)

Sila dapatkan buku ini di Perpustakaan INSTUN.Bahan bacaan ini sekadar perkongsian dan tidak terikat dengah perubahan atau kaedah-kaedah semasa.

Baca lanjut dan muat turun

MODERN LAND LAW (EDISI 9)

Sila dapatkan buku ini di Perpustakaan INSTUN.Bahan bacaan ini sekadar perkongsian dan tidak terikat dengah perubahan atau kaedah-kaedah semasa.

Baca lanjut dan muat turun

MODERN LAND LAW (EDISI 5)

Sila dapatkan buku ini di Perpustakaan INSTUN.Bahan bacaan ini sekadar perkongsian dan tidak terikat dengah perubahan atau kaedah-kaedah semasa.

Baca lanjut dan muat turun

LEGAL PERSPECTIVES ON CUSTOMARY LAND RIGHTS IN SARAWAK

Sila dapatkan buku ini di Perpustakaan INSTUN.Bahan bacaan ini sekadar perkongsian dan tidak terikat dengah perubahan atau kaedah-kaedah semasa.

Baca lanjut dan muat turun

KAEDAH-KAEDAH TANAH WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 1995 (NOV 1999)

Sila dapatkan buku ini di Perpustakaan INSTUN.Bahan bacaan ini sekadar perkongsian dan tidak terikat dengah perubahan atau kaedah-kaedah semasa.

Baca lanjut dan muat turun

KAEDAH-KAEDAH TANAH WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 1995 (JUN 2005)

Sila dapatkan buku ini di Perpustakaan INSTUN.Bahan bacaan ini sekadar perkongsian dan tidak terikat dengah perubahan atau kaedah-kaedah semasa.

Baca lanjut dan muat turun

BUTTERWORTHS HAND BOOK OF SINGAPORE LAND LAW

Sila dapatkan buku ini di Perpustakaan INSTUN.Bahan bacaan ini sekadar perkongsian dan tidak terikat dengah perubahan atau kaedah-kaedah semasa.

Baca lanjut dan muat turun

AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960

Sila dapatkan buku ini di Perpustakaan INSTUN.Bahan bacaan ini sekadar perkongsian dan tidak terikat dengah perubahan atau kaedah-kaedah semasa. 

Baca lanjut dan muat turun

UNDANG-UNDANG TANAH LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA DAN PERMIT

Sila dapatkan buku ini di Perpustakaan INSTUN.Bahan bacaan ini sekadar perkongsian dan tidak terikat dengah perubahan atau kaedah-kaedah semasa. 

Baca lanjut dan muat turun

TEXTBOOK ON LAND LAW

Sila dapatkan buku ini di Perpustakaan INSTUN.Bahan bacaan ini sekadar perkongsian dan tidak terikat dengah perubahan atau kaedah-kaedah semasa. 

Baca lanjut dan muat turun

MANUAL PENGGUNA STRATA III

Sila dapatkan buku ini di Perpustakaan INSTUN.Bahan bacaan ini sekadar perkongsian dan tidak terikat dengah perubahan atau kaedah-kaedah semasa. 

Baca lanjut dan muat turun

MANUAL PENGGUNA STRATA II

Sila dapatkan buku ini di Perpustakaan INSTUN.Bahan bacaan ini sekadar perkongsian dan tidak terikat dengah perubahan atau kaedah-kaedah semasa.  

Baca lanjut dan muat turun

MANUAL PENGGUNA STRATA I

Sila dapatkan buku ini di Perpustakaan INSTUN.Bahan bacaan ini sekadar perkongsian dan tidak terikat dengah perubahan atau kaedah-kaedah semasa. 

Baca lanjut dan muat turun

SELANGOR LAND RULES 2003 & SELANGOR QUARRY RULES 2003 (OGOS)

Sila dapatkan buku ini di Perpustakaan INSTUN.Bahan bacaan ini sekadar perkongsian dan tidak terikat dengah perubahan atau kaedah-kaedah semasa. 

Baca lanjut dan muat turun

SELANGOR LAND RULES 2003 & SELANGOR QUARRY RULES 2003 (APRIL)

Sila dapatkan buku ini di Perpustakaan INSTUN.Bahan bacaan ini sekadar perkongsian dan tidak terikat dengah perubahan atau kaedah-kaedah semasa.  

Baca lanjut dan muat turun

PRINCIPLES OF LAND LAW

Sila dapatkan buku ini di Perpustakaan INSTUN.Bahan bacaan ini sekadar perkongsian dan tidak terikat dengah perubahan atau kaedah-kaedah semasa. 

Baca lanjut dan muat turun

PERAK LAND RULES 1966

Sila dapatkan buku ini di Perpustakaan INSTUN.Bahan bacaan ini sekadar perkongsian dan tidak terikat dengah perubahan atau kaedah-kaedah semasa. 

Baca lanjut dan muat turun

NATIONAL LAND CODE (NEGERI SEMBILAN LAND RULES 2002)

Sila dapatkan buku ini di Perpustakaan INSTUN.Bahan bacaan ini sekadar perkongsian dan tidak terikat dengah perubahan atau kaedah-kaedah semasa. 

Baca lanjut dan muat turun

LAND LAW IN MALAYSIA

Sila dapatkan buku ini di Perpustakaan INSTUN.Bahan bacaan ini sekadar perkongsian dan tidak terikat dengah perubahan atau kaedah-kaedah semasa. 

Baca lanjut dan muat turun

LAND LAW CASES AND MATERIALS

Sila dapatkan buku ini di Perpustakaan INSTUN.Bahan bacaan ini sekadar perkongsian dan tidak terikat dengah perubahan atau kaedah-kaedah semasa. 

Baca lanjut dan muat turun

LAND LAW IN SARAWAK

Sila dapatkan buku ini di Perpustakaan INSTUN.Bahan bacaan ini sekadar perkongsian dan tidak terikat dengah perubahan atau kaedah-kaedah semasa. 

Baca lanjut dan muat turun

LAND COMPENSATION AND VALUATION LAW IN HONG KONG

Sila dapatkan buku ini di Perpustakaan INSTUN.Bahan bacaan ini sekadar perkongsian dan tidak terikat dengah perubahan atau kaedah-kaedah semasa. 

Baca lanjut dan muat turun

LAND LAW (BUTTERWORTHS CORE TEXT SERIES)

Sila dapatkan buku ini di Perpustakaan INSTUN.Bahan bacaan ini sekadar perkongsian dan tidak terikat dengah perubahan atau kaedah-kaedah semasa. 

Baca lanjut dan muat turun

LAND LAW (CORE TEXT SERIES_EDISI 5)

Sila dapatkan buku ini di Perpustakaan INSTUN.Bahan bacaan ini sekadar perkongsian dan tidak terikat dengah perubahan atau kaedah-kaedah semasa. 

Baca lanjut dan muat turun

KAEDAH-KAEDAH TANAH WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 1995 (MAC 2010)

Sila dapatkan buku ini di Perpustakaan INSTUN.Bahan bacaan ini sekadar perkongsian dan tidak terikat dengah perubahan atau kaedah-kaedah semasa. 

Baca lanjut dan muat turun

PRINCIPLES OF MALAYSIAN LAND LAW

Sila dapatkan buku ini di Perpustakaan INSTUN.Bahan bacaan ini sekadar perkongsian dan tidak terikat dengah perubahan atau kaedah-kaedah semasa.

Baca lanjut dan muat turun

HILL AND REDMAN'S GUIDE TO LANDLORD AND TENANT LAW

Sila dapatkan buku ini di Perpustakaan INSTUN.Bahan bacaan ini sekadar perkongsian dan tidak terikat dengah perubahan atau kaedah-kaedah semasa.

Baca lanjut dan muat turun

SOAL JAWAB AKTA PENGAMBILAN TANAH (APT) 1960

Sila dapatkan buku ini di Perpustakaan INSTUN.Bahan bacaan ini sekadar perkongsian dan tidak terikat dengah perubahan atau kaedah-kaedah semasa.

Baca lanjut dan muat turun

LAND LAW

Sila dapatkan buku ini di Perpustakaan INSTUN.Bahan bacaan ini sekadar perkongsian dan tidak terikat dengah perubahan atau kaedah-kaedah semasa.

Baca lanjut dan muat turun

LAND LAW: STUDENT'S COMPANION LAW SERIES

Sila dapatkan buku ini di Perpustakaan INSTUN.Bahan bacaan ini sekadar perkongsian dan tidak terikat dengah perubahan atau kaedah-kaedah semasa.

Baca lanjut dan muat turun

LAW CENTRE SERIES OF STATUTES

Sila dapatkan buku ini di Perpustakaan INSTUN.Bahan bacaan ini sekadar perkongsian dan tidak terikat dengah perubahan atau kaedah-kaedah semasa.

Baca lanjut dan muat turun

AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960

Sila dapatkan buku ini di Perpustakaan INSTUN.Bahan bacaan ini sekadar perkongsian dan tidak terikat dengah perubahan atau kaedah-kaedah semasa. 

Baca lanjut dan muat turun

Feredal Lands Commissioner Act 1957

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

Akta Pesuruhjaya Tanah Persekutuan 1957 Akta 349

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

Stamp Act 1949

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

Aboriginal People Act 1954

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

Akta Pelantar Benua 1966 Akta 83

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

Land Acquistion Act 1960

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

Akta Orang Asli

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

Small Estates Act 1955

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

Interpretation Acts 1948

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

Land Conservation Act 1960

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

National Land Code

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

Padi Cultivators

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

Strata Title Art 1985

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

Akta Hakmilik Strata

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

Land Group Settlement Act 1960 Act 530

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

Perlembagaan Persekutuan

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

Pekeliling Kemajuan Pengurusan Pentadbiran Tanah Bil.2-1998(PENGUATKUASAAN

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun