Infografik Peranan PTP

Infografik berkenaan peranan Pesuruhjaya Tanah Persekutuan (PTP)

Baca lanjut dan muat turun

Isu dan Kes Mahkamah Berkaitan Pengambilan Tanah

Slaid ceramah ini telah di sampaikan oleh Puan Narkunavathy Sundareson, Peguam Kanan Persekutuan, Jabatan Peguam Negara di dalam Seminar Pengambilan Tanah: Perundangan vs Amalan pada 18 Apri...

Baca lanjut dan muat turun