KERTAS PERTIMBANGAN CADANGAN MEWAJIBKAN KEHADIRAN PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (P&P) BAHARU DI PENTADBIRAN TANAH BAGI MENGHADIRI KURSUS MODUL KHAS DI INSTITUT TANAH DAN UKUR NEGARA (INSTUN)

Kertas ini bertujuan untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan Mesyuarat Pengarah Tanah Malaysia (PTM) Bilangan 2 Tahun 2018 bagi cadangan mewajibkan kehadiran pegawai kumpulan Pengurusan dan Pro...

Baca lanjut dan muat turun

TRAINING FOR TRAINERS OF NATIONAL INSTITUTE OF LAND AND SURVEY (INSTUN) IN ACEH, INDONESIA : LAND ADMINISTRATION RECOVERY PROCESS AFTER EARTHQUAKE AND TSUNAMI (26TH DECEMBER 2004)

The general objective of this program is to obtain experiences from Aceh Land Administration about recovery process after tsunami in Aceh within ten years from 2005 to 2015. This will be achieved thro...

Baca lanjut dan muat turun

Integriti Dalam Pentadbiran Tanah

Disediakan oleh:ABDUL MALEK BIN ABDULLAH PENOLONG KETUA PROGRAMBAHAGIAN PENGURUSAN DAN PERUNDANGAN TANAH

Baca lanjut dan muat turun

Laporan Program Penempatan Sementara Penceramah Dalaman INSTUN Tahun 2018

Tujuan utama pelaksanaan program ini adalah bagi memastikan pegawai baru di BPPT yang akan mengajar subjek-subjek dalam pengurusan dan pentadbiran tanah mempunyai pengalaman berkaitan pengurusan dan p...

Baca lanjut dan muat turun

Contradictory claims

Sila Download untuk baca seterusnya

Baca lanjut dan muat turun