Lampiran C - Senarai Modul Kursus INSTUN Tahun 2020

Lampiran kepada Kertas Makluman 'Laporan Pencapaian Program Latihan Sektor Tanah INSTUN Tahun 2019' bagi Mesyuarat TKPTG-TPTG Bilangan 1/2020.

Baca lanjut dan muat turun

Lampiran B - Laporan Pencapaian Program Latihan Secara Kerjasama Tahun 2019

Lampiran kepada Kertas Makluman 'Laporan Pencapaian Program Latihan Sektor Tanah INSTUN Tahun 2019' bagi Mesyuarat TKPTG-TPTG Bilangan 1/2020.

Baca lanjut dan muat turun

Lampiran A - Laporan Pencapaian Program Latihan Sektor Tanah INSTUN Tahun 2019

Lampiran kepada Kertas Makluman 'Laporan Pencapaian Program Latihan Sektor Tanah INSTUN Tahun 2019' bagi Mesyuarat TKPTG-TPTG Bilangan 1/2020.

Baca lanjut dan muat turun

Kertas Makluman Pencapaian Program Latihan Sektor Tanah INSTUN Bagi Mesyuarat TKPTG-TPTG 1 2020

Kertas Makluman 'Pencapaian Program Latihan Sektor Tanah INSTUN Tahun 2019' telah dibentangkan di dalam Mesyuarat Timbalan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan dengan Timbalan Pengarah Tanah da...

Baca lanjut dan muat turun

PERKONGSIAN INFOGRAFIK PENGURUSAN DAN PENTADIRAN TANAH SIRI 4 - DISEMBER 2019

Sila Klik Attachment file Untuk Download PERKONGSIAN INFOGRAFIK PENGURUSAN DAN PENTADIRAN TANAH SIRI 4 - DISEMBER 2019

Baca lanjut dan muat turun

Infografik Pindak Milik

Infografik berkenaan urusan Pindah Milik di bawah Kanun Tanah Negara (KTN)

Baca lanjut dan muat turun

Laporan Program Penempatan Sementara INSTUN 2019

Pentadbiran tanah perlu senantiasa menambah dan mendalami ilmu pengetahuan supaya dapat bergerak seiring dengan arus modenisasi global. Justeru, salah satu inisiatif melahirkan tenaga pengajar yang ko...

Baca lanjut dan muat turun

Laporan Kehadiran Ke Persidangan Pentadbir Tanah Malaysia Ke-25 Tahun 2019

Persidangan Pentadbir Tanah Malaysia Ke-25 Tahun 2019 telah diadakan bersempena Sambutan Hari Tanah Negara Ke-3 Tahun 2019 dengan tema ‘Pentadbiran Tanah Elektronik Pemangkin Pembangunan Negara'...

Baca lanjut dan muat turun

SLAID PEMBENTANGAN CADANGAN MEWAJIBKAN KEHADIRAN PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (P&P) BAHARU DI PENTADBIRAN TANAH BAGI MENGHADIRI KURSUS MODUL KHAS DI INSTITUT TANAH DAN UKUR NEGARA (INSTUN)

Kertas ini bertujuan untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan Mesyuarat Pengarah Tanah Malaysia (PTM) Bilangan 2 Tahun 2018 bagi cadangan mewajibkan kehadiran pegawai kumpulan Pengurusan dan Pro...

Baca lanjut dan muat turun