INFOGRAFIK @ UKUR BIL.8/2022: PEMETAAN UTILITI

Pelan Akui (PA) bermakna pelan berkaitan tanah yang disediakan mengikut format yang telah ditentukan oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) setelah ukuran halus dijalankan dan diluluskan oleh...

Baca lanjut dan muat turun

INFOGRAFIK @ UKUR BIL.2/2022: PEMETAAN UTILITI

Utiliti merupakan infrastruktur asas kemudahan awam yang terdapat di bawah tanah, terdedah di atas permukaan tanah dan di atas aras tanah seperti kabel elektrik, paip air, kabel komunikasi, paip gas,...

Baca lanjut dan muat turun

Pekeliling KPUP

Sila download untuk baca seterusnya

Baca lanjut dan muat turun