Quality Level of Underground Utility Survey

Quality Level of Underground Utility Survey iaitu peringkat A atau B atau C atau D, atau kategori kualiti bagi kerja-kerja ukur pemetaan utiliti bawah tanah.

Baca lanjut dan muat turun

Amali Bacaan Peta 2014

Sila download untuk baca seterusnya

Baca lanjut dan muat turun