INFOGRAFIK PEMBERIMILIKAN TANAH DI BAWAH KTN

Tajuk : Pemberimilikan Tanah di Bawah Kanun Tanah Negara

Baca lanjut dan muat turun

PERKEMBALIAN TANAH KEPADA KERAJAAN DI BAWAH KTN

Tajuk : Perkembalian Tanah Kepada Kerajaan di bawah Kanun Tanah Negara

Baca lanjut dan muat turun

Infografik Hakmilik Tanah

Infografik berkenaan Kepentingan Hakmilik dan Bantuk-Bantuk Hakmilik Di Bawah KTN

Baca lanjut dan muat turun

Infografik Notis 5A

Infografik berkenaan Notis 5A di bawah Kanun Tanah Negara (KTN)

Baca lanjut dan muat turun

Infografik Lesen Pendudukan Sementara (LPS)

Infografik berkenaan Lesen Pendudukan Sementara (LPS) di bawah Kanun Tanah Negara (KTN)

Baca lanjut dan muat turun

Case Summary: YKK (Malaysia) Sdn Bhd V. Pengarah Tanah Dan Galian Johor

NAME OF CASE: YKK (MALAYSIA) SDN BHD v. PENGARAH TANAH DAN GALIAN JOHOR Court: High Court Malaya, Johor Bahru Reference: [2018] 4 CLJ 272Oleh: Encik Mohd Yusaimi bin Mat Yusof

Baca lanjut dan muat turun