Laporan Program Penempatan Sementara Di Pdt Langkawi 2018


Suka Artikel ini Download PDF

Tajuk : Laporan Program Penempatan Sementara Di Pdt Langkawi 2018

Ringkasan Program

Program ini merupakan program yang telah dirancang dan dilaksanakan sepenuhnya menggunakan peruntukkan ILA. Matlamat utama program ini dilaksanakan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan memberi pendedahan melibatkan isu-isu terkini berkaitan pentadbiran tanah terutama yang melibatkan pelupusan dan penguatkuasaan tanah kepada warga kerja Seksyen Pengurusan Tanah (SPT) khususnya dan Bahagian Pengurusan dan Perundangan Tanah (BPPT) amnya. 
 
Program ini melibatkan slot taklimat penerangan daripada pegawai di PDT Langkawi dan rujukan serta semakan fail-fail berkaitan pelupusan dan penguatkuasaan tanah.  Perbincangan dan input maklumat berkaitan fail-fail dan kes-kes yang disemak telah dilaksanakan dalam konsep perbincangan dua hala diantara pegawai INSTUN bersama pegawai PDT Langkawi. Berikut adalah antara objektif pelaksanaan program ini. 
 
 Mewujudkan satu medium untuk pegawai dan kakitangan Bahagian Pengurusan dan Perundangan Tanah membincangkan dan memahami dengan lebih jelas tentang undang-undang yang berkaitan dengan pentadbiran tanah. Melalui program ini juga, diharapkan agar semua tenaga pengajar di Bahagian ini dapat menyampaikan ilmu pengetahuan berkaitan undang-undang tanah kepada peserta dengan lebih berkesan. 

 
 Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran anggota Bahagian ini dalam isu-isu terkini berkaitan pentadbiran tanah sebagai persediaan dan persiapan dalam usaha menjadi Subject Matter Experts (SME) dan tenaga pengajar yang lebih berpengetahuan terutama dalam bidang pelupusan dan penguatkuasaan tanah. 
 
 Meningkatkan pemahaman anggota Bahagian ini berkenaan undang-undang berkaitan pentadbiran tanah terutama berkaitan isu pembangunan tanah melalui perbincangan bersama Subject Matter Experts (SMEs) dan seterusnya dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut ke dalam sesi ceramah agar lebih berkesan. 


Suka Artikel ini

CarianTag Cloud

hakmilik strata Cadastral Latvia Cadastral Cambodia Cadastral Brunei Cadastral Belgium Cadastral Austria Cadastral Australia KOMPAS USHIKATA HANDHELD 76CSX Terrestrial Lecia HDS7000 GARMIN 76CSX 3D Terrestrial LaserScanning GNSS GR-5 Mapsource GIS Land Conservation Act 1960 Interpretation Acts HANDHELD vfdsafd petani Sop Enjin Bot Hidrografi Penyelenggaraan PBN pengambilan tanah GNSS GPS Ukur pemetaan Kursus Geodetik Laporan UG alat ukur PCL GPR Falak Syarie kadaster Astronomi cakerawala teleskop kamera Ukur Aras Level Kedalaman Air Butiran Sempadan Darat Negeri Antarabangsa MyRTKnet Air kedalaman maritim Koordinat Jitu GDM200 gergaji Mesin keselamatan geoid BILINEAR INTERPOLATION geodesi jupem istilah RAMALAN AIR PASANG SURUT lumut 2017 malaysia tide tide tide predicition LEVELLING PUO politeknik ipoh laporan. mesyuarat jawatankuasa perak HI TARGET GNSS RECEIVER V100 alat gerhana matahari cincin indonesia 2009 star almanac TOTAL SOLAR ECLIPSE OVER HANGZHOU china solar tafaqquh nota kiblat Walisongo Geografi Georeferencing Glober Mapper Sijil Kalibrasi Ujian Cerapan KPUP EDM geodesy 1977 Virginia Basic Geodesy Shape of the Earth Tides Terrestrial coordinate systems Inertial coordinate systems Earth orientation parameter GEOMETRIC REFERENCE SYSTEM EDM; total station; Accuracy verification; laboratory calibration unit length standards best practice calibration  Total Station SURVEYING INSTRUMENTS TOOLS leveling trimble DINI user guide arah islam musfti instun fenomena halo kajian hilal cerapan anak bulan bulan rabiuakhir 1438 zulkaedah Drone 2017 UAV Drone Aplikasi Dron Dron DJI Spark NaDES Seminar Drone 2018 Remote Sensing. GIS Remote Sensing Geodetik. 2017 Program Latihan Peralatan Ukur langitud latitut falak syarie ukuran di laut Ukur butiran detail survey kejuruteraan astronimi astrofotoghrafi foto DSLR proses data rujukan sistem rujukan penjagaan peralatan tafaquh mufti arah kiblat jabatan mufti Jadual Ramalan Pasang Surut 2018 Prediction Tables Malaysia Laser Scanner Teledyne Polaris SARAS Ilmu Falak seminar nusantara astronomy masyarakat Universiti Malaya UM graviti International Astronomical Union IAU 100 Hours of Astronomy ANGKASA bintang badan cakerawala Penempatan Sementara Permohonan Pewartaan Kes Mahkamah
//