Surat Pekeliling Bilangan 1 Tahun 2014 : Panduan Pemakaian Standard Maklumat Geospatial

Surat pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan kepada jabatan/ agensi kerajaan dan swasta mengenai panduan secara umum pemakaian standard maklumat geospatial.

Baca lanjut dan muat turun