SURAT PEKELILING BILANGAN 1 TAHUN 2012 : GARIS PANDUAN PERKONGSIAN DAN PENYEBARAN MAKLUMAT GEOSPATIAL MELALUI INFRASTRUKTUR DATA GEOSPATIAL NEGARA (MyGDI)

Surat pekeliling ini bertujuan menyediakan garis panduan bagi perkongsian dan penyebaran maklumat geospatial melalui Infrastruktur Data Geospatial Negara (MyGDI) kepada agensi-agensi kerajaan. ...

Baca lanjut dan muat turun

SURAT PEKELILING BILANGAN 1 TAHUN 2009 : PANDUAN BAGI PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN PUSAT DATA GEOSPATIAL / GEOSPATIAL DATA CENTRE (GDC)

Tujuan surat pekeliling ini adalah untuk memaklumkan jabatan / agensi kerajaan mengenai pembangunan dan pelaksanaan Pusat Data Geospatial / Geospatial Data Centre (GDC) di peringkat Kebangsaan, Wilaya...

Baca lanjut dan muat turun

COMPOUND CIRCULAR CURVES

Rujukan dari buku Surveying for Engineers

Baca lanjut dan muat turun

REVERSE CIRCULAR CURVES

Rujukan dari buku Surveying for Engineers

Baca lanjut dan muat turun

SETTING OUT USING COORDINATE METHOD

Rujukan dari buku Surveying for Engineers, 5th edition (John Uren and Bill Price)

Baca lanjut dan muat turun

PLANNING AND FIELDWORK FOR TRAVERSING WORKS

Rujukan buku Surveying for Engineers 5th edition

Baca lanjut dan muat turun

Reconnaissance of Survey

Rujukan daripada buku Surveying and Engineering 5th edition

Baca lanjut dan muat turun

Aplikasi GIS Dalam Pemantauan Covid-19 di Malaysia

Aplikasi GIS Dalam Pemantauan Covid-19 di Malaysia

Baca lanjut dan muat turun

HEBAHAN BULETIN GEOSPATIAL SEKTOR AWAM EDISI 2019

Sila klik URLberikut untuk baca selanjutnyahttp://www.mygeoportal.gov.my/sites/default/files/BGSA%202019.pdf

Baca lanjut dan muat turun