Slaid Pembentangan Pencapaian Program Latihan Sektor Tanah INSTUN Bagi Mesyuarat TKPTG-TPTG 1 2020

Kertas Makluman 'Pencapaian Program Latihan Sektor Tanah INSTUN Tahun 2019' telah dibentangkan di dalam Mesyuarat Timbalan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan dengan Timbalan Pengarah Tanah da...

Baca lanjut dan muat turun

SLAID PEMBENTANGAN CADANGAN MEWAJIBKAN KEHADIRAN PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (P&P) BAHARU DI PENTADBIRAN TANAH BAGI MENGHADIRI KURSUS MODUL KHAS DI INSTITUT TANAH DAN UKUR NEGARA (INSTUN)

Kertas ini bertujuan untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan Mesyuarat Pengarah Tanah Malaysia (PTM) Bilangan 2 Tahun 2018 bagi cadangan mewajibkan kehadiran pegawai kumpulan Pengurusan dan Pro...

Baca lanjut dan muat turun

Integriti Dalam Pentadbiran Tanah

Disediakan oleh:ABDUL MALEK BIN ABDULLAH PENOLONG KETUA PROGRAMBAHAGIAN PENGURUSAN DAN PERUNDANGAN TANAH

Baca lanjut dan muat turun

Pentadbiran Tanah Dan Pembangunan Tanah Wakaf

Tajuk : Pentadbiran Tanah Dan Pembangunan Tanah WakafPenyumbang : Ismail bin Omar

Baca lanjut dan muat turun

Surat Wakil Kuasa

Tajuk : Surat Wakil KuasaPenyumbang : Narkunavathy SundaresonPeguam Kanan PersekutuanJabatan  Peguam Negara

Baca lanjut dan muat turun