LAPORAN RINGKAS KURSUS UG02/20 : KURSUS KURSUS GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) SIRI 1 (11-12 FEB.2020)


Suka Artikel ini Download PDF

UG02_20_Kursus Global Navigation Satellite System-Siri I_11-12 Februari 2020

Memberi pendedahan secara asas mengenai pengendalian dan pengukuran Global Navigation Satellite System (GNSS)

  • Pengenalan kepada Global Navigation Satellite System(GNSS)
  • Pengenalan kepada Sistem Koordinat
  • Pengenalan kepada peralatan ukur Trimble R10
  • Perancangan dan persediaan kerja pengukuran GNSS
  • Pengutipan data dilapangan & pemprosesan data GNSS

 


Suka Artikel ini

CarianTag Cloud

Cadastral Brunei Cadastral Belgium Cadastral Austria Cadastral Australia KOMPAS USHIKATA HANDHELD 76CSX Terrestrial Lecia HDS7000 GARMIN 76CSX 3D Terrestrial LaserScanning GNSS GR-5 Mapsource GIS Land Conservation Act 1960 Interpretation Acts HANDHELD Sop Enjin Bot Hidrografi Penyelenggaraan PBN pengambilan tanah GNSS GPS Ukur pemetaan Kursus Geodetik Laporan UG alat ukur PCL GPR Falak Syarie kadaster Astronomi cakerawala teleskop kamera Ukur Aras Level Kedalaman Air Butiran Sempadan Darat Negeri Antarabangsa MyRTKnet Air kedalaman maritim Koordinat Jitu GDM200 gergaji Mesin keselamatan geoid BILINEAR INTERPOLATION geodesi jupem istilah RAMALAN AIR PASANG SURUT lumut 2017 malaysia tide tide tide predicition LEVELLING PUO politeknik ipoh laporan. mesyuarat jawatankuasa perak HI TARGET GNSS RECEIVER V100 alat gerhana matahari cincin indonesia 2009 star almanac TOTAL SOLAR ECLIPSE OVER HANGZHOU china solar tafaqquh nota kiblat Walisongo Geografi Georeferencing Glober Mapper Sijil Kalibrasi Ujian Cerapan KPUP EDM geodesy 1977 Virginia Basic Geodesy Shape of the Earth Tides Terrestrial coordinate systems Inertial coordinate systems Earth orientation parameter GEOMETRIC REFERENCE SYSTEM EDM; total station; Accuracy verification; laboratory calibration unit length standards best practice calibration  Total Station SURVEYING INSTRUMENTS TOOLS leveling trimble DINI user guide arah islam musfti instun fenomena halo kajian hilal cerapan anak bulan bulan rabiuakhir 1438 zulkaedah Drone 2017 UAV Drone Remote Sensing Geodetik. 2017 Program Latihan Peralatan Ukur langitud latitut falak syarie ukuran di laut Ukur butiran detail survey kejuruteraan astronimi astrofotoghrafi foto DSLR proses data rujukan sistem rujukan penjagaan peralatan tafaquh mufti arah kiblat jabatan mufti Jadual Ramalan Pasang Surut 2018 Prediction Tables Malaysia Laser Scanner Teledyne Polaris SARAS Ilmu Falak seminar nusantara astronomy masyarakat Universiti Malaya UM graviti International Astronomical Union IAU 100 Hours of Astronomy ANGKASA bintang badan cakerawala Penempatan Sementara Permohonan Pewartaan Kes Mahkamah Bahagian Ukur dan Pemetaan BUP PKUG LATITUD LONGITUD CERAPAN BINTANG MARITIM NEGERI ehwal sempadan UKURAN ARAS GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM ASTROFOTOGRAFI PEMPROSESAN hydrography water survey berantai chainsaw sekolah pendedahan astonomi DATA FIRST ORDER JMG pengukuran Singapura isu persempadanan keratan akhbar PEROLEHAN BACAAN FIRST ORDER OBSERVATION’ PENANDA ARAS GPS DPROJEK PEMETAAN SESAR AKTIF GEMPA BUMI BUKIT TINGGI JANDA BAIK BENTONG PAHANG. Pelupusan Tanah Pemindahan Bahan Batuan Integriti Pentadbiran Tanah Land Administration Aceh Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sungai Buloh (ILKKMSB) Seksyen Geodetik BAKAS Alat Aras Galeri INSTUN Teodolit Plotter Kolej Komuniti Trimble DiNi Tinggi Garis Kolimantan (TGK) kontour Benchmark Reduced Levels (RL) Change Point (CP) Kaedah Matematik Kaedah Simpson Kaedah Trapezoidal Alienation;State Authority;Express Condition; Surrender; Land development; pengurusan profesional modul khas slaid pembentangan persidangan pentadbir tanah Kontur Kaedah Grid Static Radial Politeknik Sultan Azlan Shah (PSAS) Kolej Vokasional Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) Guru Kolej Vokasional Ukur Kejuruteraan Ukur Terabas Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sungai Buloh ILKKMSB Diploma Persekitaran kerjaya juruukur Perpustakaan INSTUN cukai sewa cukai tanah Lesen Pendudukan Sementara Notis 5A Gerhana Matahari Separa Cerapan Gerhana Matahari Gerhana Cincin Masjid At-Taqwa Proton City Program Darurah Semarag Yogjakarta Bandung Jabatan Mufti Negeri Perak waktu solat Asean Astronomy Workshop For Teachers AAWT UTM Gerhana Matahari Cincin 2019 Anulus Solar Eclipse Telescope 2019 teleskope Satellite camera laut UNCLOS perak. mufti semapadan lot penentuan RISDA hidro lanjutan. Jabatan Mufti Negeri sistem. Gps RSO Geocentric Datum of Malaysia 2000 GDM2000 kerja luar gergaji berantai latihan tanah kursus jemputan modul definisi PTP hakmilik kepentingan pembangunan dualistic control Istiwa' Adzam semakan arah kiblat Masjid Al-Hidayah Penawanan data UAV misi penerbangan aplikasi DJI Go 4 Pix4Dcapture Pix4Dmapper land office; document Selangor Land Premium Tanah Rizab Melayu Bauxite Forest Reserve Kedah Isu Tanah Smart Way Submit Documents Mineral Reserve Tanah FELDA Sand Export JAKOA Land Issue Bukit Cerakah Land Clearing Pengurusan Tanah Persekutuan parcel rent Hutan Simpan Pelupusan Amalan Kejuruteraan Geomatik UTHM-INSTUN Alat Teknologi Ukur Politeknik PSAS Ilmu Ukur Kem Ukur Hidrografi UTM Ukur Hidrografi Single Beam Perkembalian Tanah Kaveat KG BARU KONSEP ASAS PERUNDANGAN TANAH Pemberimilikan Tanah warna kuning peta kaedah grid kontur topografi pecah bahagian pajakan tenansi Teleskop Angkasa Space Telescope Hubble Campton Gamma-Ray Observatory Candra X-Ray Spitzer Spektrum Eksoplanet Revolusi Industri 4.0 TLS Mizwalah Rujukan Tegak pengiraan ukur aras tanda aras Selisih dalam GNSS Juruukur objek samawi ujian dua piket ukur kontur takwim