PENGURUSAN HARTA PUSAKA DIBWH AKTA HARTA PUSAKA KECIL PEMBAHAGIAN 1955

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

Pelupusan Di Bawah KTN - v2

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

PENGENALAN KPD KANUN TANAH NEGARA 1965 (UMUM TANAH)

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

INTISARI ENAKMEN RIZAB MELAYU

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

PEBGHANTARAN NOTIS SIASATAN DAN PERINTAH (apt)

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

INTISARI AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

INTISARI AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

PERMOHONAN PENGAMBILAN TANAH DI BAWAH SEK.3(1)(a)(b)(c)

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

PENGAMBILAN TANAH DI BWH AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

NOTA HAKMILIK STRATA 1985

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

PEMBANGUNAN TANAH

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

PENGENALAN KPD. AKTA TANAH KAW. PENEMPATAN BERKELOMPOK 1960

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

KESALAHAN-KESALAHAN DI BAWAH KTN 1965

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

PEMBANGUNAN TANAH

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

PEMBANGUNAN TANAH DI BAWAH KANUN TANAH NEGARA 1965

TUJUAN Ceramah ini bertujuan untuk memberi gambaran menyeluruh mengenai pembangunan tanah dan pendekatan di bawah Kanun Tanah Negara 1965 dan undang-undang tanah lain yang berkaitan.Sila klik pada...

Baca lanjut dan muat turun