PERMOHONAN PENGAMBILAN TANAH DI BAWAH SEK.3(1)(a)(b)(c)

//