LAND LAW

Sila dapatkan buku ini di Perpustakaan INSTUN

Baca lanjut dan muat turun

Feredal Lands Commissioner Act 1957

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

Akta Pesuruhjaya Tanah Persekutuan 1957 Akta 349

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

Stamp Act 1949

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

Aboriginal People Act 1954

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

Akta Pelantar Benua 1966 Akta 83

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

Land Acquistion Act 1960

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

Akta Orang Asli

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

Small Estates Act 1955

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

Interpretation Acts 1948

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

Land Conservation Act 1960

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

National Land Code

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

Padi Cultivators

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

Strata Title Art 1985

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

Akta Hakmilik Strata

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

Land Group Settlement Act 1960 Act 530

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

Perlembagaan Persekutuan

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun

Pekeliling Kemajuan Pengurusan Pentadbiran Tanah Bil.2-1998(PENGUATKUASAAN

Sila klik pada butang DOWNLOAD PDF untuk muat turun dan membaca artikel penuh.

Baca lanjut dan muat turun