TANAH OH TANAH : SIRI KE 58


Suka Artikel ini Download PDF

TANAH OH TANAH : SIRI KE 58
MASLAHAH AMMAH DALAM PENGAMBILAN TANAH MENGIKUT HUKUM SYARAK
(BAHAGIAN PERTAMA)

1. PENDAHULUAN


TOT Siri ke 39 hingga ke 52, penulis telah mengupas tentang konsep public interest dan public purpose dalam pengambilan tanah secara paksa (compulsory land acquisition). Public interest dan public purpose adalah merujuk kepada perkara yang sama. Atas nama public interest dan public purpose, hak seseorang terhadap tanah boleh dilucutkan secara paksa, tanpa persetujuan malah dalam keadaan tertentu tanpa pengetahuan pemilik tanah. Dalam keadaan terdesak, perlucutan hak boleh terlebih dahulu dilaksanakan, manakala penentuan pampasan dan gantirugi diuruskan kemudian (seksyen 19 APT 1960). Konsep public purpose yang terdapat dalam undang-undang tanah sivil ini tidak sama dengan konsep maslahah ammah menurut hukum syarak. Terdapat perbezaan yang ketara antara satu sama lain. Dalam ruangan ini, penulis akan cuba memberi sedikit pencerahan untuk manfaat bersama. In Syaa Allah.

Sila download untuk baca selanjutnya.


Suka Artikel ini

Carian//