TANAH OH TANAH : SIRI KE 48


Suka Artikel ini Download PDF

TANAH OH TANAH : SIRI KE 48
ANTARA KEPENTINGAN INDIVIDU DAN KEPENTINGAN AWAM DALAM PENGAMBILAN TANAH
(BAHAGIAN KESEMBILAN)

14. KUASA BUDI BICARA PBN DALAM MENIMBANG DAN MELULUSKAN PERMOHONAN PENGAMBILAN TANAH DAN MENENTUKAN PUBLIC PURPOSE


Setelah mengetahui siapa PBN, mari kita lihat pula kuasa budi bicara PBN semasa menimbang dan meluluskan sesuatu permohonan pengambilan tanah dan menentukan public purpose. Sebelum itu, elok difahami terlebih dahulu erti perkataan budi bicara. Budi bicara mempunyai berbagai pengertian sama ada mengikut bahasa dan undang-undang. Mengikut The Concise Oxford Dictionary, budi bicara membawa maksud the freedom to act and think as one wishes usually within the legal limits. Mengikut Kamus Besar Bahasa Melayu (Utusan), budi bicara membawa pengertian (i) sempurna akal fikiran, (ii) bijaksana, (iii) jasa baik, pemberian. Menurut L.B. Curyon dalam The Dictionary of Law, kuasa budi bicara ditakrifkan sebagai the power of deciding a question or issue where latitute of judgement is allowed, and one which may or may not be granted. Oleh yang demikian, budi bicara boleh ditakrifkan sebagai hak atau kuasa membuat keputusan atau kuasa mengambil tindakan yang dibuat dengan bijaksana tanpa dipengaruhi oleh orang lain dan ianya dibuat tanpa bercanggah dengan kehendak undang-undang.

Sila download untuk baca selanjutnya.


Suka Artikel ini

Carian//