TANAH OH TANAH : SIRI KE 41


Suka Artikel ini Download PDF

TANAH OH TANAH : SIRI KE 41
ANTARA KEPENTINGAN INDIVIDU DAN KEPENTINGAN AWAM DALAM PENGAMBILAN TANAH (BAHAGIAN KETIGA)
7 PUBLIC PURPOSE ADALAH SESUATU YANGKONTROVERSI.


Di Malaysia, kepentingan awam yang dibincangkan sebelum ini telah dipecahkan kepada (i) tujuan/maksud awam – public purpose; dan (ii) kepentingan awam – public interest. Ini dinyatakan dalam seksyen kecil 3(1)(a)(b) dan (c), APT 1960 iaitu PBN boleh mengambil tanah yang diperlukan:
“(a) untuk maksud awam (public purpose);
(b) oleh mana-mana orang atau perbadanan untuk apa-apa maksud yang pada pendapat PBN memberi manfaat kepada pembangunan ekonomi Malaysia atau sebahagian daripadanya atau manfaat kepada orang awam secara umumnya atau kepada suatu kelas orang awam; dan (c) untuk maksud perlombongan atau perumahan, pertanian, perniagaan, perusahaan atau maksud rekreasi atau mana-mana kombinasi daripada maksud itu”.

Sila download untuk baca seterusnya..


Suka Artikel ini

Carian//