NOTA KURSUS TAFAQQUH FALAK INSTUN 2017


Suka Artikel ini Download PDF

Nota kursus bagi Kursus Tafaqquh Falak (UG 17/17) yang telah diadakan pada 18 hingga 20 Julai 2017 di INSTUN. Bahan nota disediakan oleh penceramah Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag, Pensyarah daripada Universiti Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia.

Antara bahan nota adalah seperti pengertian/pengiraan arah kiblat, gerhana, peralatan astronomi dan lain-lain.


Suka Artikel ini

Carian//