LAPORAN KURSUS UKUR : UG15/16 - ASAS PENGENDALIAN DAN PENGUKURAN UKUR ARAS JITU


Suka Artikel ini Download PDF

Laporan Ringkas mengenai kursus-kursus tahun 2016 bagi Seksyen Geodetik, Bahagian Ukur & Pemetaan. Di mana kursus ini UG15/06, memberi pengetahuan asas tentang pengendalian dan penyelenggaraan ukur aras jitu


Suka Artikel ini

Carian//