TANAH OH TANAH : SIRI KE 59


Suka Artikel ini Download PDF

TANAH OH TANAH : SIRI KE 59
MASLAHAH AMMAH DALAM PENGAMBILAN TANAH MENGIKUT HUKUM SYARAK
(BAHAGIAN KEDUA)

5 PEMBAHAGIAN MASLAHAH DARI SUDUT RUANG LINGKUP


Maslahah dari sudut ruang lingkupnya terbahagi kepada tiga iaitu maslahah ammah, maslahah aghlabiyyah dan maslahah khashsah (Yusuf Hamid, 1994). Maslahah ammah atau al-kulliyyah adalah merupakan kepentingan umat Islam sejagat bagi sesuatu negara (Wahbah, 1989) atau manfaat yang dikembalikan kepada seluruh masyarakat atau sebahagian daripada mereka tanpa dikhususkan kepada satu-satu pihak. Maslahah aglabiyyah (kepentingan yang pada kebiasaan) yang melibatkan kepentingan sebahagian besar umat Islam secara global. Ia merangkumi maslahah daruriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat. Maslahah khashsah (kepentingan orang perseorangan) yang melibatkan kepentingan hak individu atau golongan tertentu.

Sila download untuk baca selanjutnya.


Suka Artikel ini

CarianTag Cloud

hakmilik strata Cadastral Latvia Cadastral Cambodia Cadastral Brunei Cadastral Belgium Cadastral Austria Cadastral Australia KOMPAS USHIKATA HANDHELD 76CSX Terrestrial Lecia HDS7000 GARMIN 76CSX 3D Terrestrial LaserScanning GNSS GR-5 Mapsource GIS Land Conservation Act 1960 Interpretation Acts HANDHELD vfdsafd petani Sop Enjin Bot Hidrografi Penyelenggaraan PBN pengambilan tanah GNSS GPS Ukur pemetaan Kursus Geodetik Laporan UG alat ukur PCL GPR Falak Syarie kadaster Astronomi cakerawala teleskop kamera Ukur Aras Level Kedalaman Air Butiran Sempadan Darat Negeri Antarabangsa MyRTKnet Air kedalaman maritim Koordinat Jitu GDM200 gergaji Mesin keselamatan geoid BILINEAR INTERPOLATION geodesi jupem istilah RAMALAN AIR PASANG SURUT lumut 2017 malaysia tide tide tide predicition LEVELLING PUO politeknik ipoh laporan. mesyuarat jawatankuasa perak HI TARGET GNSS RECEIVER V100 alat gerhana matahari cincin indonesia 2009 star almanac TOTAL SOLAR ECLIPSE OVER HANGZHOU china solar tafaqquh nota kiblat Walisongo Geografi Georeferencing Glober Mapper Sijil Kalibrasi Ujian Cerapan KPUP EDM geodesy 1977 Virginia Basic Geodesy Shape of the Earth Tides Terrestrial coordinate systems Inertial coordinate systems Earth orientation parameter GEOMETRIC REFERENCE SYSTEM EDM; total station; Accuracy verification; laboratory calibration unit length standards best practice calibration  Total Station SURVEYING INSTRUMENTS TOOLS leveling trimble DINI user guide arah islam musfti instun fenomena halo kajian hilal cerapan anak bulan bulan rabiuakhir 1438 zulkaedah Drone 2017 UAV Drone Aplikasi Dron Dron DJI Spark NaDES Seminar Drone 2018 Remote Sensing. GIS Remote Sensing
//