TANAH OH TANAH : SIRI KE 56


Suka Artikel ini Download PDF

TANAH OH TANAH : SIRI KE 56
PEROLEHAN TANAH UNTUK PROJEK ZON BEBAS PELABUHAN KLANG (PORT KLANG FREE ZONE - PKFZ) : SUATU REFLEKSI
(BAHAGIAN KEDUA)

3. KAEDAH PEROLEHAN TANAH LOT 67894, MUKIM KLANG, DAERAH KLANG UNTUK TAPAK PROJEK PKFZ


Seperti yang telah dijelaskan dalam ruangan TOT terdahulu, perolehan tanah untuk tapak projek pembangunan oleh Kerajaan Persekutuan boleh diperolehi melalui empat kaedah iaitu pemberimilikan, perizaban, pembelian terus dengan tuan tanah berasaskan prinsip willing buyer willing seller, dan pengambilan dengan menggunakan kuatkuasa APT 1960. Setiap kaedah perolehan tanah ini mempunyai kebaikan dan kelemahan yang tersendiri.

Sila download untuk baca selanjutnya.


Suka Artikel ini

Carian//