TANAH OH TANAH : SIRI KE 52


Suka Artikel ini Download PDF

TANAH OH TANAH : SIRI KE 52
ANTARA KEPENTINGAN INDIVIDU DAN KEPENTINGAN AWAM DALAM PENGAMBILAN TANAH
(BAHAGIAN KETIGA BELAS - TERAKHIR)

18.4 Public Purposenya Terputus dan Terhenti Kerana Tanah Tersebut Dilupuskan /Diberimilik Kepada Individu Atau Syarikat Swasta. Ia Menjadi Private Purpose.


Sama ada pembaca tahu atau tidak, terdapat tanah yang diambilbalik secara paksa melalui kuatkuasa APT 1960 telah dijual dan dipindahmilik kepada individu atau syarikat swasta. Contohnya ialah pengambilan tanah untuk Projek Bandaraya Teknologi Maklumat (Cyberjaya) seperti yang telah dinyatakan di para 7.3.4. Dalam kes ini, selesai proses pengambilan tanah, tanah ini dipindahmilik kepada Cyberview Sdn. Bhd. kecuali tapak-tapak projek awam seperti sekolah, balai polis, bomba, klinik dan lain-lain. Kemudian Cyberview Sdn. Bhd. menjual kepada pembeli/ pelabur tanah dengan keluasan yang kecil mengikut saiz dan kapasiti sesebuah syarikat pelabur terutama syarikat MSC berdasarkan harga pasaran dengan kategori penggunaan sebenar tanah. Sebagai contoh, pada tahun 2006, Cyberview Sdn. Bhd. telah menjual kepada sebuah syarikat satu kawasan seluas 1.8 hektar dengan harga RM10.2 juta.

Sila download untuk baca selanjutnya.


Suka Artikel ini

Carian//