TANAH OH TANAH : SIRI KE 47


Suka Artikel ini Download PDF

TANAH OH TANAH : SIRI KE 47
ANTARA KEPENTINGAN INDIVIDU DAN KEPENTINGAN AWAM DALAM PENGAMBILAN TANAH
(BAHAGIAN KELAPAN)


Dalam TOT Siri ke 46 penulis telah bertanya,, bolehkah PBN mewakilkan kuasanya?. Manual Pengambilan Tanah terbitan JKPTG di muka surat 2, para 2.3 menyatakan boleh. Tetapi bagi Muhammad Said Abd. Kadir Al-Haj dalam Nota Siri Kefahaman Akta Pengambilan Tanah, 1960 Siri 1 (1995) menulis tidak boleh. APT 1960 tidak memperuntukkan satu seksyen yang membolehkan PBN mewakilkan kuasa-kuasanya kepada mana-mana orang. Peruntukan itu dipercayai sengaja tidak diadakan kerana Kerajaan bimbang bahawa kuasa yang diwakilkan itu nanti akan disalahgunakan di mana rakyat akan menjadi mangsa. Kerajaan mahu kuasa itu kekal pada PBN yang didukung bersama oleh MMK dan Raja atau Yang Di Pertua Negeri. Kerajaan mahu sistem pengimbangan kuasa di antara MMK dan Raja atau Yang Di Pertua Negeri itu dikekalkan. Jika kuasa itu diwakilkan kepada MMK, MB, KM, Raja atau Yang Di Pertua Negeri, maka akan ada sistem ‘check and balance’.

Sila download untuk baca selanjutnya.


Suka Artikel ini

Carian//