TANAH OH TANAH : SIRI KE 46


Suka Artikel ini Download PDF

TANAH OH TANAH : SIRI KE 46
ANTARA KEPENTINGAN INDIVIDU DAN KEPENTINGAN AWAM DALAM PENGAMBILAN TANAH (BAHAGIAN KELAPAN)

12. SIAPAKAH PIHAK BERKUASA NEGERI?


Mungkin ada pembaca yang bertanya, siapakah Pihak Berkuasa Negeri (PBN)?. Ini merupakan satu persoalan yang telah dan sedang mengelirukan berbagai-bagai pihak termasuk pihak pentadbiran tanah sendiri baik mereka yang berkhidmat di peringkat kementerian, negeri mahupun daerah. Seksyen 2 (1) APT, 1960 mentafsirkan PBN sebagai Raja atau Yang Di Pertua Negeri bagi Negeri itu, mengikut mana yang sesuai. Dalam erti kata yang lain, bagi negeri yang mempunyai Raja, PBN itu ialah Raja itu sendiri, manakala negeri-negeri yang tidak mempunyai Sultan, Yang Di Pertua Negeri. Persoalannya, adakah kuasa pengambilan dan lain-lain kuasa itu terletak pada Raja atau Yang Di Pertua Negeri? Pada peringkat inilah kekeliruan itu timbul.

Sila download untuk baca selanjutnya.


Suka Artikel ini

Carian//