TANAH OH TANAH : SIRI KE 45


Suka Artikel ini Download PDF

TANAH OH TANAH : SIRI KE 45
ANTARA KEPENTINGAN INDIVIDU DAN KEPENTINGAN AWAM DALAM PENGAMBILAN TANAH (BAHAGIAN KETUJUH)

11 PENGGUNAAN DAN PEMAKAIAN DOKTRIN PUBLIC PURPOSE


Perlu dinyatakan bahawa, walaupun public purpose mempunyai kuasa yang tinggi, digeruni dan ditakuti oleh pemilik-pemilik tanah, namun public purpose tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk memasuki tanah milik individu dengan sewenang-wenangnya. The concept of public purpose is not intended to grant blanket immunity. The public purpose factor is intended to literally put the interest of public above other considerations. Public purpose tidak boleh digunakan sebagai pelindung. Inilah yang ditegaskan oleh Mahkamah Rayuan dalam kes Tenaga Nasional Bhd v Teobros Development Sdn Bhd [2008] 6 MLJ 391.

Sila download  untuk baca seterusnya.


Suka Artikel ini

Carian//