TANAH OH TANAH : SIRI KE 43


Suka Artikel ini Download PDF

TANAH OH TANAH : SIRI KE 43
ANTARA KEPENTINGAN INDIVIDU DAN KEPENTINGAN AWAM DALAM PENGAMBILAN TANAH (BAHAGIAN KELIMA)
8. KENAPA PUBLIC PURPOSE MENJADI KONTROVERSI


Seperti yang telah dijelaskan, APT 1960 tidak memberi tafsiran mengenai maksud public purpose yang boleh dijadikan panduan bagi menentukan sesuatu tujuan pengambilan tanah, sedangkan istilah-istilah lain seperti tanah, bangunan dan kemudahan awam dan lain-lain diberikan pengertian atau huraian dari segi pemakaiannya. Undang-undang pengambilan tanah India dan Singapura juga tidak memberi definisi dan takrifan public purpose. Ketiadaan takrifan dan tafsiran public purpose dalam APT 1960 bukan satu kesilapan, kecuaian atau ketinggalan, malah disengajakan kerana:

Sila download untuk baca seterusnya.


Suka Artikel ini

Carian//