PROGRAM GERHANA MATAHARI SEPARA (PARTIAL SOLAR ECLIPSE) PADA 09 MAC 2016 (29 JAMADILAWAL 1437H) DI INSTUN, TANJONG MALIM, PERAK


Suka Artikel ini Download PDF

PROGRAM GERHANA MATAHARI SEPARA
(PARTIAL SOLAR ECLIPSE)
PADA 09 MAC 2016 (29 JAMADILAWAL 1437H)
DI INSTUN, TANJONG MALIM, PERAK

Mahruzaman Misran
Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN)


1.0 LATAR BELAKANG
Pada ketika ramai pencinta Astronomi diseluruh dunia bagi membuat kajian fenomena gerhana matahari penuh di Indonesia yang akan berlaku pada 9 Mac 2016. Bagi peminat Astronomi yang tidak berpeluang ke sana adalah disarankan cerapan Gerhana matahari separa dilaksanakan ini disebabkan ketika Peristiwa Gerhana Penuh sedang berlaku di sebahagian tempat di Indonesia, kita di Malaysia masih berpeluang menyaksikan gerhana Matahari Separa. Bagi kawasan di Tanjong Malim adalah dijangkakan lebih 70 % matahri di langit di Tanjong Malim di tutupi bayangan bulan. Gerhana matahari yang berlaku dikenali sebagai Gerhana Matahari Separa, iaitu ketika peristiwa gerhana terjadi, 70% permukaan matahari yang kelihatan dari bumi di sini yang ditutupi oleh bayangan bulan.


Suka Artikel ini

Carian//