LAPORAN KURSUS UKUR : UG09/16 - UKUR BUTIRAN DALAM KERJA KEJURUTERAAN


Suka Artikel ini Download PDF

Laporan Ringkas mengenai kursus-kursus tahun 2016 bagi Seksyen Geodetik, Bahagian Ukur & Pemetaan. Di mana kursus ini UG09/06, memberi pendedahan dan latihamal berhubung ukur butiran dalam kerja kejuruteraan


Suka Artikel ini

Carian//