LAPORAN KURSUS UKUR : UG07/16 - UKURAN ARAS MENGGUNAKAN KAEDAH GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS)


Suka Artikel ini Download PDF

Laporan Ringkas mengenai kursus-kursus tahun 2016 bagi Seksyen Geodetik, Bahagian Ukur & Pemetaan. Di mana kursus ini UG07/06, memberi pendedahan dan meningkatkan kefahaman mengenai ukuran GNSS untuk penentuan maklumat ketinggian


Suka Artikel ini

Carian//