LAPORAN KURSUS UKUR : UG03/16 - FALAK SYARIE


Suka Artikel ini Download PDF

Laporan Ringkas mengenai kursus-kursus tahun 2016 bagi Seksyen Geodetik, Bahagian Ukur & Pemetaan. Di mana kursus ini UG03/06,memberi pendedahan dan meningkatkan kefahaman mengenai ilmu falak syarie


Suka Artikel ini

Carian//